شرکت آذین زمرد آیریک در راستای نیل به اهداف خود، موارد ذیل را در مسیر تعالی به عنوان ارزش های سازمانی خود معرفی می نماید و انتظار دارد کارکنان محترم این شرکت، تمام تلاش خود را در مسیر تعالی به کار بندند تا همه باهم و دست در دست یکدیگر در رسیدن به قله های افتخار موفق تر باشیم.

  1. مشتری مداری و رضایت مشتریان در چارچوب قوانین سازمانی به عنوان نخستین اولویت در شرکت.
  2. تعهد کارکنان به تولید محصولاتی با کیفیت و در خور شأن مشتریان.
  3. صداقت و صراحت در ارتباطات درون سازمانی و برون سازمانی و پایبند به اصول اخلاقی و انسانی.
  4. نیرو پروری و توجه به کرامت انسانی.
  5. اثرگذاری مثبت بر سبک زندگی خانواده های ایرانی و اقتصاد کشور.